• Elektronický obchod (e-shop/e-commerce)
  • Katalog
  • POS (point of sale)
  • Galerie
  • Stahování souborů (download manager)

Dlouhodobé úkoly

  • Rozšíření platebních a dodacích metod
  • Více možností editace objednávky
  • Předplatné (subscription)

Odkazy